SWINX
HomeHoofdvensterNavigatie-blokNavigatie-vensterBanner-balk


Handleiding voor het gebruik van deze website

Op deze website zijn vier deelschermen (frames) actief :

Hoofdvenster
Dit is het grote venster rechtsonder. De tekst die u nú leest, staat er in. Hier vindt u steeds de feitelijke informatie. Rechts bevindt zich een waarmee omhoog en omlaag kan worden gebladerd. Met de inhoud van de andere drie vensters kunt u snel navigeren tussen de verschillende onderdelen van deze website.

Navigatie-blok
Dit is het kleinste venster in de linker bovenhoek. Het is vrijwel altijd te zien. De inhoud bestaat uit drukknopjes waarmee u enkele vaste punten op deze website kunt bereiken. Ook kunt u er verschillende menu's, lijsten en een lexicon mee oproepen. Verderop meer daarover.

Navigatie-venster
Dit is het venster links. Standaard staat daar een eenvoudig Welkomst-menu. Maar er is ook plaats voor het eigenlijke Menu, de Lexicon en de Webwijzer. Door het aanklikken van bepaalde knoppen in het navigatie-blok komen de onderdelen in het venster tevoorschijn.

Banner-balk
Dit is het deelscherm boven het hoofdvenster. Het biedt plaats aan een banner (letterlijk: spandoek) ter herkenning. Maar soms staat er een navigatie-balk in om gemakkelijk te kunnen navigeren, zoals bij de kwartierstaat en de naamindex.

Mocht u tijdens het websurfen de vier deelschermen van deze site zijn kwijtgeraakt, dan kunt u meestal door het (herhaald) aanklikken van de knop Back of Terug de zaak herstellen.

Naar het begin van deze pagina UPNavigatie-blok (linksboven)

Home NL Home Eng Lexicon E-mail Help
Menu SWINX Webwijzer
Home NL Naar de Nederlandse beginpagina van deze site.
Home Eng Naar de Engels-talige beginpagina van deze site.
Lexicon Levert linksonder een verklarend woordenboek. Er worden termen, feiten en andere wetenswaardigheden in uitgelegd. Soms kunt u vanuit de genealogische teksten direct naar deze lexicon 'springen'. Het is een bestand waaraan continu wordt gebouwd.
Probeer maar eens de termen kwartierstaat, genealogie of parenteel (gewoon op 't woord klikken).
Loze drukknop; ruimte voor toekomstige uitbreidingen.
E-mail Neem per E-mail contact op met de maker van deze website.
Help Handleiding voor het gebruik van deze website (de tekst die u nu leest).
Menu Levert linksonder een aantal genealogische keuzemogelijkheden. Verderop meer daarover.
SWINX Schakelt over op SWINX, een zoeklijst voor Nederlandse Familienamen. Meer informatie over SWINX is te vinden op de pagina's:
Wat is SWINX ?
Hulp bij het werken met SWINX
Aanmelden SWINX
Webwijzer Levert linksonder een uiterst gemakkelijke Webwijzer, een stelsel van menu's, submenu's en hyperlinks naar interessante genealogische websites. Deze sites verschijnen in het hoofdvenster rechtsonder. Meestal blijven de andere onderdelen van de huidige homepage bestaan, zodat u op gebruikelijke wijze kunt blijven navigeren.

Naar het begin van deze pagina UPNavigatie-venster (links), na aanklikken van de knop Menu

Introductie | Naamindex Kwartierstaat | -balk

Fam. Arnoldus
uit Dieren
uit Friesland
uit Groningen
uit Leiden
uit Zeeland

Fam. Guyt/Guijt/Guit
uit Katwijk aan Zee
uit Volendam

en dan nog...
 Fam. Martin (Haarlem)
Fam. Van Rijswijk
Fam. Witte (Goeree)
Introductie Terug naar de beginpagina over stamboom-onderzoek.
Naamindex Levert boven het hoofdvenster een balk met de letters van het alfabet. Als u hier klikt komt die letterbalk tevoorschijn. Vervolgens kunt u de beginletter aanklikken van de persoonsnaam die u zoekt. In het hoofdvenster verschijnt dan de eigenlijke naamindex.

De naamindex is verdeeld in de kolommen achternaam, voornamen en tijdvak. Dit is ook de volgorde waarin de personen in de index zijn opgenomen. Meestal geldt de voornaam als hyperlink naar de desbetreffende pagina. De gezochte naam verschijnt als regel bovenin het venster. Gebruik zonodig de zoekfunctie van uw browser.
Soms komt de gezochte naam op meerdere pagina's voor. De naamindex verwijst dan naar de meest logische plaats met de meeste gegevens.

Met de link naamindex (onder de letterbalk) komt u aan het begin van de naamindex. Met de schuifbalk kunt u op en neer 'scrollen' door de naamindex.
Kwartierstaat Dit is een zeer frappant onderdeel van deze website. Uitgangspunt is de kwartierstaat van de beide dochters uit het gezin Arnoldus. De interface is zó gebouwd, dat de complete kwartierstaat is opgedeeld in een groot aantal kwartierbladen van telkens drie generaties. Via het kwartiernummer kan van het ene naar het andere kwartierblad worden 'gewandeld'. Een link herkent u, zoals gebruikelijk, aan de onderstreping van het nummer.

Met de navigatiebalk boven het hoofdvenster is het mogelijk direct naar de kwartieren te gaan. Als u hier klikt, komt die navigatiebalk tevoorschijn. Een muisklik op een pijltje geeft een ander deel van de navigatiebalk. Een klik op een kwartiernummer brengt u naar het desbetreffende kwartierblad. Van daaruit kunt u de bijzonderheden van de persoon opvragen door te klikken op de naam van de persoon (mits deze is onderstreept). Er verschijnt dan een gezinsblad of een persoonskaart van de bewuste persoon. Via de hyperlinks kunt u van de ene naar de andere persoon wandelen. Voor de kleurcodering is een apart legenda aanwezig. Mocht u het spoor bijster raken, dan kunt u via het kwartiernummer of het generatienummer terugkeren naar de kwartierbladen, resp. de genealogieën.
-balk Hiermee wordt de navigatiebalk voor de kwartierstaat geactiveerd. De inhoud van de andere deelvensters blijft ongewijzigd.
Fam. Arnoldus
uit ...
uit Zeeland
Via deze optie komt u in een schematisch overzicht van de desbetreffende familie. Er komen meerdere geslachten beschikbaar, inherent aan het kader van het genealogisch onderzoek. Vanuit deze schema's kan 'gesprongen' worden naar de betrokken personen. U komt dan (weer) terecht in de gezins- of persoonskaarten die hierboven reeds geïntroduceerd werden.

Mocht er verwantschap zijn met personen die elders op Internet in een genealogisch bestand voorkomen, dan is vanzelfsprekend een hyperlink gewenst. U kunt daartoe via e-mail een berichtje sturen.

Home NL Naar begin van deze pagina UP

Copyright © 1997-2006 Don Arnoldus, Oudkarspel
URL: http://www.xs4all.nl/~donaldus/arnoldus/main/interface_nl.htm
Laatst bijgewerkt 18 augustus 2006

Copyright SWINX-banners © 1997-2006 by Robin Lambrechtsen, Lambrechtsen Online, Vianen NL