Testjes met PRO-GEN update versie 12 (release d.d. 03-05-2006)

Test 26 - Parenteel blauw/wit
Afdrukvolgorde: ABCDEFGHIJKMQ*LN*O;P respectievelijk .;ABCQDEMNFGOPHIJLZ*K
Op sommige plaatsen ontbreekt een afsluitende punt (.), bijvoorbeeld na de persoonsgegevens, de huwelijksgegevens, de vermelding van de ouders en/of na de kindgegevens. Na een ingesprongen inforegel gaat het wel goed.
Het kader van de titelregel kan met CSS worden verbeterd.
Na de titel (hier met kader) staat er een witregel teveel.
Test 26a - Parenteel geel
Op 4 mei 2006 nieuwe bestanden ontvangen van Dinant Scholte in 't Hoff voor GEB-BEGR.INC, GEHUWD.INC en HEADER.INC.
Meteen maar even getest, alleen in een ander kleurtje. Vergelijk het eens met test 26. De punten zijn nu aanwezig!
Ook de witverdeling rond de titelregel is verbeterd. Desondanks verdient de titel in zo'n kader geen navolging! Een voorstel tot verbetering is reeds naar de makers gezonden. Dit geniet helaas geen hoge prioriteit.
Test 27 - Kwartierstaat met ondergrond-gif
Afdrukvolgorde: ABCDEFGHIJKMQ.*L*N*O*P respectievelijke .;ABCQDEMNFGOPHIJZ.*K*L
Bij de zuster van de proband ontbreekt een kwartiernummer (1). Dit zou op zich goed zijn, ware het niet dat door het ontbrekende nummer de lijning niet klopt met die van de proband. Misschien dat een of twee vaste spaties uitkomst bieden.
Voorts valt op dat er soms een punt staat achter het kwartiernummer, meestal echter niet. Een blik in de source wijst uit, dat die punt buiten de ccs-code van het 'PGmainnumber' staat. Voorbeelden: 25, 49, 53, 55, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 92, 93 en verder.
Wat ook al bij test 26 het geval is: het niet werken van de link 'Homepage", zowel onderaan elke tekstpagina, als bovenin het pictureframe. Dit komt doordat in PRO-GEN niet een volledige url is opgegeven: het gedeelte 'http://' ontbreekt. PRO-GEN accepteerde dat zonder waarschuwing. Bij volgende tests zal deze ingave handmatig worden gecorrigeerd. Overigens, bij het mailadres wordt wel 'mailto:' door PRO-GEN toegevoegd!
Test 27a - Kwartierstaat met ondergrond-gif
De bestandenset uit test 27 is hier opnieuw gemaakt, waarbij de afdrukoptie 'Eindmarkeringen plaatsen als eindpunt bereikt is ?' is uitgezet. Dat waren namelijk die punten die ik niet kon thuisbrengen! Begreep u het meteen?
Op blad 1 zijn nu vóór de naam van de (oudere) zus van de proband (handmatig) twee vaste spaties toegevoegd, zodat de namen van zus en broer keurig lijnen. De stijl van het verwijzingsnummer is iets aangepast, waardoor kindnummer en tekst in hoogte beter lijnt. En tenslotte werken de links naar de 'Homepage' nu correct.
Kortom, hier wordt een uitvoer gepresenteerd, die de toets der kritiek kan doorstaan!
Test 28 - Kwartierbladen geel
Naar mijn idee een fraaie uitvoer, zonder veel poespas. Let op: de namenindex rechts is nu apart per letter gemaakt.
Test 29 - Kwartierbladen met ondergrond-gif
Eens kijken wat er gebeurt als de kwartierbladen worden gepresenteerd in één groot bestand. Daarom het met PRO-GEN meegeleverde bestand ORANJE gebruikt. Proband is prins Willem Alexander.
De samenstelling vereiste heel wat 'rekenwerk' van de computer. Totaal aantal kwartierbladen: 1.211 stuks. Bestandsgrootte: 3.943 Kb. Houd dus rekening met enige laadtijd.
Bij het wegschrijven van de output vroeg ik mij af waar PRO-GEN mee bezig is tijdens het 'vollopen' van de zes regels die in beeld zijn. Misschien kan dat als toelichting erbij worden vermeld. Dan heb je tijdens het wachten nog wat zinnigs te lezen ook...
Interessant is bij deze test om eens te proberen een 'printview' te maken van de kwartierbladen. Het leverde bij mij een printbestand op van 139 Mb! Als het goed is, komt elk kwartierblad op één bladzijde A4, wanneer de ruimte het toelaat tenminste.
Test 30 - Kwartierbladen blauw/wit
Hier de 'klassieke' uitvoer van de kwartierbladen, nu samengesteld met behulp van CSS-stijlbladen. Om de huwelijksgegevens bij de vijfde generatie netjes te krijgen werd met streepjeslijnen gewerkt, en dat is nieuw!
Inhoudelijk valt me op, dat de gegevens voor het bestand ORANJE nodig moeten worden bijgewerkt. Drie leden van de koninklijke familie liggen al weer geruime tijd in een Delftse kelder, terwijl ze hier nog springlevend worden gepresenteerd! Enne... misschien is het voor de jeugdige gebruikers van PRO-GEN motiverend, als ook bij de jongste ORANJE-generaties het nodige wordt geactualiseerd. Wij genealogen gaan immers met onze tijd mee!

Testjes met PRO-GEN 3.0b-p12 met UGPC (release d.d. 02-07-2006)

Test 31 - Parenteel met portretfoto's en UGPC-mapjes
Samen met Joanne Meulenbelt wordt gewerkt aan een uitbreiding van de uitvoer geschikt voor de UGPC-code. Ook zijn wat ideetjes verwerkt die op de Genealogische Zomermarkt van 1 juli 2006 kwamen opborrelen:
1. UGPC-mapjes toegevoegd (de links werken nog niet, sorry).
2. Foto's toegevoegd via CSS-stijlbladen.
3. ABC en wapens boven, naamindex links, tekstinhoud rechts (wens geuit tijdens lezing).
Deze toepassing is nog niet beschikbaar voor gebruikers. U mag wel commentaar geven.
Test 32 - Parenteel met portretfoto's en UGPC-mapjes, stijlen iets aangepast
Voortbordurend op de uitvoer van test 31 (zie hierboven) zijn in de CSS-bestanden wat aanpassingen gedaan. De volgorde van de velden is anders dan in test 31. De tekst in het veld "Info algemeen" is ingesprongen en kreeg een lichtblauwe kleur als achtergrond. Rondom de portretjes is een dun zwart kader geplaatst met de CSS-opdracht border: 1px solid black. Afijn, bekijk het gewoon eens.
Ervaar wat wordt bedoeld met zogeheten liquid design: Zorg dat er een portretje in beeld staat, plaats de cursor iets rechts boven de schuifknop tussen Namenindex en Tekstinhoud (de cursor moet in een liggend pijltje veranderen), druk de linker muisknop in en beweeg de frame-scheiding naar opzij en terug. Kijk wat er gebeurt met het portretje en de tekst daar omheen.
Deze toepassing is nog niet beschikbaar voor gebruikers. U mag wel commentaar geven.
Test 33 - Parenteel met portretfoto's en UGPC-mapjes, stijlen als bij test 32
Afdrukvolgorde: AMQBCDEFGHIJK.*L.NOP respectievelijk .;ABCQDEMNFGOPHIJLZ.*K.
Deze test is gemaakt met een set proefbestanden, afkomstig van Joanne Meulenbelt (versie d.d. 09-07-2006).
Enkele VTX-bestanden werden door mij aangepast voor gebruik van de portretfoto's.
In het PRO-GEN-bestand werd bij enkele personen (o.a. prins Hendrik en prins Bernhard) het weergeven van het UGPC-mapje op 'N' (= Nee) gezet. Vandaar dat het mapje bij die personen ontbreekt in vergelijking met test 31. Toch valt op dat bij geen enkel ouderpaar een mapje staat, terwijl dat in elk geval wel zou moeten bij de ouders van koningin Wilhelmina. Een actiepunt derhalve...
De mapjes bij Wilhelmina en Juliana zijn functioneel, zodat de bedoeling duidelijk wordt (met dank aan Rob Fransen voor zijn test-bestandjes).
Deze toepassing is nog niet beschikbaar voor gebruikers. U mag wel commentaar geven.

Homepage